Software pel braç robot Sicario

  Ara descriuré una mica el software desenvolupat per Sorgo I.D. per controlar el braç robot del Sicario.
    Nosaltres vam començar amb una caixa de comandament molt simple, amb la finalitat de fer tests; construït amb el programa Visual Basic 6, com  la resta de programes que hem fet per el Sicario. Perquè nosaltres fem servir VB (Visual Basic) i no un altre llenguatge més potent com ASM o C? Durant la construcció del robot nosaltres provàvem els moviments del robot amb un telèfon, assignant un nombre del teclat a una direcció del moviment del motor. Anava be, però nosaltres teníem que fer servir els software per controla’l a través del port paral·lel, llavors Visual és un idioma que nosaltres dominem molt, és molt simple, però  per un altre costat no es molt ràpid i no està designat per aquesta feina. Volíem controlar el nostre robot aviat i així va ser molt fàcil i ràpid per nosaltres.
 

 
 

     Un dels primers softwares que nosaltres vam desenvolupar va ser anomenat telesicario, aquest és el servidor i espera ordres del client. Aquesta és la manera que nosaltres el podem controlar usant una xarxa local o via internet. Si el vols controlar usant una computadora llavor pots usar la IP: 127.0.0.1 aquest és el localhost.    
- Telesicario-Cliente és el software client, primer engegues el Telesicario, després aquest client i tu podeu fel moure, només indica el número IP del servidor (Telesicario) on està funcionant.     
- Telesicario-Cliente-con-Voz és un  bon programa per controlar el robot amb la vostra pròpia veu usant un micròfon. Primer instal·leu Speech SDK fet per Microsoft. Un software gratis de Microsoft!, podeu veure els comandaments de la veu usats en el codi font.     
- Telesicario-Cliente-grafico, és el mateix programa client simple però amb una representació del robot en 3D, simula els moviments del robot aproximadament. Fa servir tecnologia DirectX.    
- Telesicario-Firewall, simplement és una “IP forwarding” del programa. Això significa: Si el teu robot Sicario està en un PC en una xarxa local, i tu vols controla’l per internet des d’un ordinador lluny del robot, llavor només has de fer servir aquest software en l’ordinador Servidor del teu LAN local i remetrà les ordres a l’ordinador LAN on el Sicario està situat.     
- Telesicario-VOZ-3D-TCP-Campus2k, és la versió final que integra tots els clients en el mateix programa: comandaments de veu, DirectX gràfics i controls Tcp/ip.     Si tens instal·lat en el teu ordinador Visual Basic 6, DirectX 7 o superior i Microsoft Speech SDK, no tens que tenir problemes per fel funcionar.Si necessites algun arxiu per fer anar el software del Sicario a l’ordinador busca a: http://www.microsoft.com
    Descarrega El Software del Sicario des de AQUI 524Kb.Inclou codi lliure i gratuit en VB i executables.  
 
 

 
 

    Aquest software no ha estat dissenyat per espatllar el teu ordinador ni molt menys. Vigila quan facis modificacions al codi font. 
 
by DrDoom
www.sorgonet.com